Empleades de llar


Personal fixa: és el personal que viu amb la família i està a disposició les 24 hores del dia, amb els descansos corresponents.

Personal interí: és el personal que treballa amb un sou mínim mensual des d'1 hora setmanal fins a 40.

Per hores: personal que treballa per hores soltes de manera eventual.

 

Matrimonis

Els matrimonis domèstics, es componen de dues persones, home i dona, a les quals normalment els uneix un vincle matrimonial. Si bé es donen casos on les persones que treballen juntes no tenen aquest tipus de relació.
Els matrimonis domèstics poden ser interns (s'allotgen a la casa on treballen) o externs (van cada dia a treballar al domicili) No obstant això es poden donar casos on la dona és interna i el marit és extern. Els avantatges que obté la família amb aquest servei:

 

  • És una solució més econòmica. D'aquesta forma el matrimoni cobreix totes les tasques domèstiques i es pot prescindir del jardiner, xofer, etc.
  • Major seguretat de l'habitatge: L'habitatge no està mai sola.
  • Disponibilitat de servei durant un major nombre d'hores, en el cas dels matrimonis interns.
  • Les tasques que exerceixen:

 

Tasques compartides: neteja de la casa, terrasses i patis, cuinar, fer la compra i servir la taula.

Tasques dona: planxa i bugaderia, cuidar nens (alimentar-los, banyar-los, recollir-los al col·legi, portar-los al parc, etc.) i cuidar ancians.

Tasques home: fer encàrrecs, conduir, cuidat de la piscina, cura del jardí, labors de manteniment de la casa, cuidar animals (alimentar-los, banyar-los i portar-los de passeig).

 

Majordoms / Majordomes

Servei de majordoms

A Baby & Home entenem que quan un client confia en nosaltres i sol·licita un servei tan especial com el d'un majordom, les seves expectatives quant al mateix són molt altes, així com els requeriments professionals que s'exigiran al futur assistent personal.

 

Per això comptem amb un servei de majordoms que garanteixen en tot moment una gran discreció, lleialtat, confiança i confidencialitat, anticipació a les necessitats, actitud en el servei, responsabilitat, atenció al detall...

 

Què poden oferir-los els nostres majordoms?

 

Servei de majordomia personalitzada, excel·lència en la presentació i port, gestió de la finca, així com d'esdeveniments i celebracions, recepció, presentació i acomodació de convidats, cuidat d'objectes de valor, assistència personal (agenda, reserves vàries...), ajuda de...), ajuda de càmera, vins i celler, arranjaments florals, conducció discreta i segura, cuidat de la roba, etc.

 

Resumint, s'encarreguen de tots i cadascun dels detalls de la casa, sent ells els que solucionen les incidències que es produeixen, gestionen la neteja i sobretot presumeixen d'una gran discreció. Una professió.

 

Majordoma

 

Es tracta de persones amb un alt nivell de preparació, encarregades de supervisar l'ordre i manteniment d'una casa, administració, dirigir personal, etc.

 

Planxadores

A Baby & Home som conscients del poc temps del que disposem avui dia per conciliar la vida laboral i familiar, i per això en molts casos es fa indispensable un reforç en les nostres tasques.

 

Sabem que la planxa és una de les labors dins del servei domèstic que requereix major atenció i cura, alhora que és un dels treballs que requereix major despesa de temps per la seva banda. A la nostra empresa volem ajudar-li en aquesta tasca i per això comptem amb personal per planxar a domicili, que s'encarrega de realitzar de forma professional aquesta tasca específica, el nostre personal també pot realitzar petits arranjaments i repàs de peces.

 

L'horari del servei vindrà determinat per les necessitats dels clients, encara que el mínim d'hores a treballar serà a partir de 3h. Podent-se valorar una tarifa mensual en cas de necessitar-la de forma continuada.