Divisió Industrial (Nova web www.bandhclean.es/ca)
El 2015 a Baby & Home hem creat B&HClean, un nou nom comercial per a tots els serveis relacionats amb l'àmbit industrial. En aquesta divisió i per tal d'aconseguir els millors resultats i un servei personalitzat per a cada client, B&HClean oferirà:

 

 • Comunicació: Informació continuada al client de l'estat i control de treball.

 • Personal especialitzat: L'empresa disposa d'una persona designada per fer el seguiment de les incidències en els serveis contractats, això ens permet una actuació ràpida i diligent en cas de tenir qualsevol problema.

 • Eficàcia: En cas de baixa o malaltia de l'operari / a o operaris / es que siguin contractats habitualment, s'enviarà sempre un substitut / a, pel que es garanteix que el servei contractat no quedarà sense efectuar-se.

 • Seguretat: B&HClean garanteix que tot el personal que s'envia per a qualsevol neteja, està donat d'alta a la Seguretat Social amb l'assegurança corresponent a la Mútua Universal.

 • Garantia: Disposem d'una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir qualsevol dany provocat pel treballador.


Els serveis en aquest àmbit són: 
 

 • Neteges de manteniment.

 • Neteges puntuals.

 • Neteges de finals d'obra.

 • Comunitats de propietaris.

 • Oficines.

 • Despatxos professionals.

 • Consultes mèdiques.

 • Pàrquings.

 • Col·legis.

 • Gimnasos.

 • Etc.