Objectius 

 

A Baby & Home tenim molt clars els nostres objectius, i el principal d'ells és el de ser un eficaç col·laborador dels nostres clients, i no un simple proveïdor.

Considerem que si treballem de forma conjunta amb ells, el resultat és molt més efectiu. Per a nosaltres, els nostres clients són la base del nostre negoci, i és per això que una gran part dels mateixos confia en nosaltres des de fa molts anys.

Volem millorar l'entorn de treball dels nostres clients i garantir un grau de satisfacció molt alt en el servei contractat, oferint una àmplia varietat dels mateixos per cobrir cadascuna de les seves necessitats. Adaptant-nos a cada circumstància, brindant professionalitat, eficàcia i confiança en la realització de qualsevol dels serveis de neteja que precisin.

Abans de res, el tracte amb els nostres clients, és una aspecte bàsic de la política de la nostra empresa, qualitat que duem a terme des de fa anys i que ha fet que la serietat i la qualitat en el nostre tracte sigui un valor que els nostres clients tenen en consideració a l'hora de contractar-nos.

A Baby & Home sempre estem a la disposició del client i per això, els pilars en què sustentem la nostra política d'empresa són els de la serietat, garantia, rapidesa i economia.

·  Garantia: Disposem d'una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir qualsevol dany provocat pel treballador.
·  Eficàcia/rapidesa: En cas de baixa o malaltia de l'operari/a o operaris/es que siguin contractats habitualment, s'enviarà sempre un substitut/a, per la qual cosa es garanteix que el servei contractat no quedarà sense efectuar-se.
·  Tranquil·litat/serietat: Ara pot gaudir d'una persona per atendre permanentment les seves necessitats.
·  Economia: comptem amb uns preus molt competitius i de mercat.

La nostra prioritat és potenciar i fomentar el benestar i la qualitat de vida de tots els membres de la família, en proporcionar solucions adaptades a les necessitats del nostre client, així com un suport professional i humà.

Tot això al costat de la utilització de sistemes i productes d'alta tecnologia, sumats a la formació específica del personal ens ha permès augmentar els nivells d'eficiència en els processos de neteja i higiene.