Promocions

Serveis de neteja industrial

· Tots els serveis de neteja industrial que es contractin a partir del dia 01/01/2023 fins al 30/06/2023, tindran un descompte* a la factura del 5% els primers 6 mesos.

· Els serveis contractats han de tenir una duració mínima de 12 mesos.

* Al descompte no s'inclouen ni productes ni serveis extraordinaris.

 

Selecció de personal

· Totes les seleccions de personal que es contractin entre el dia 01/01/2023 fins al 30/06/2023, tindran 2 mesos més de garantia i una gestió gratuïta.

* Imprescindible comentar quan es contracti el servei que s'apliqui el descompte PROMOWEB2022.